Jesteśmy Kontynuacją

Dziejów
Apostolskich

Potrzebujesz doświadczyć mocy Boga?

Wierzymy

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. To jedyny Pośrednik do tego, by człowiek mógł stać się z Bogiem jedno w duchu. Wierzymy, że na krzyżu wykonało się pełne dzieło zbawienia. Oznacza to, że Jezus w ciele wziął na siebie nasz grzech i każdą jego konsekwencję. Zmarł i zmartwychwstał w ciele, przez co każdy, kto się z Nim łączy, jest pociągnięty ponad śmierć i grzech.

Głosimy ewangelie

Robimy to, bo to jedyny cel, dla którego Kościół funkcjonuje dziś na ziemi. Jezus Chrystus zostawił każdemu narodzonemu na nowo człowiekowi jedną misję. Mamy iść na cały świat i mówić o tym, że każdy może pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Każdy może doświadczyć nowego narodzenia z Ducha Bożego, jeśli tylko uwierzy w swoim sercu, że Jezus go zbawił i ustanowi Go swoim Panem.

Uzdrawiamy i uwalniamy od demonów

Robimy to, bo sprawujemy poselstwo w miejsce Chrystusa. Jesteśmy tak, jak On na tej ziemi. Wierzymy w Jego skończone odkupieńcze dzieło. Dlatego – zgodnie z Jego słowami – towarzyszą nam takie znaki: wyganiamy demony, modlimy się nowymi językami, kładziemy ręce na chorych a ci zdrowieją. Jeśli jesteś chory lub zniewolony, wiedz, że Jezus poniósł na sobie każdą chorobę.

Prowadzimy do zwycięstwa

Człowiek, który rodzi się na nowo z Ducha Bożego, przyjmuje do swojego wnętrza całą potęgę Boga – z Jego mocą i potencjałem. Aby zacząć uzewnętrzniać tę moc i potencjał, musi nauczyć się funckjonować według Bożych prawideł. W swoim duchu jest już święty, ale w swojej duszy potrzebuje uświęcenia – zmiany swoich toków myślowych. Potrzebuje apostolskiej nauki i proroczej korekty.

Spotykamy się

Jesteśmy rodziną i armią. Dlatego nie spotykamy się tylko w niedzielę przy okazji nabożeństwa. Żyjemy ze sobą. Spotykamy się w domach, razem jemy, modlimy się, uwielbiamy Boga, głosimy ewangelię, dzielimy się marzeniami, wspieramy się i wypoczywamy. Budujemy zdrowe relacje oparte na miłości i prawdzie. Podczas grup domowych, codziennych spotkań, wspólnych wyjść, przyjacielskich relacji.

Wsparcie finansowe

71 1020 1592 0000 2302 0319 8389

Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obóz Boży

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Płońsku​