Jesteśmy Kościołem pełnej ewangelii

W co wierzymy

Jeden Bóg

Wierzymy w Jedynego prawdziwego Boga, który jest stworzycielem nieba i ziemi (i wszystkiego, co je wypełnia). Wierzymy, że ten Bóg na przestrzeni dziejów objawił się jako Ojciec, Syn (Jezus) i Duch Święty.

Pismo Święte

Wierzymy, że Pismo Święte zostało napisane przez ludzi, którzy zrobili to pod natchnieniem Ducha Świętego. Przyjmujemy, że jest ono fundamentalnym autorytetem dla wiary i życia.

Zastępcza ofiara

Wierzymy, że Jezus poniósł śmierć na krzyżu zamiast każdego człowieka. W wyniku tego Bóg przebaczył ludziom ich grzechy.

Jezus jako człowiek

Wierzymy, że Jezus urodził się jako człowiek (w wyniku ingerencji Ducha Świętego), przeżył 33 i pół roku na ziemi (nie zgrzeszył ani razu i wypełnił całe Boże Prawo). Umarł w wyniku ukrzyżowania i po 3 dniach wstał z martwych w ciele, wstąpił do nieba i zasiadł na tronie wraz z Bogiem Ojcem.

Grzeszność człowieka

Wierzymy, że każdy człowiek rodzi się martwy duchowo. Aby po śmierci pójść do nieba i spędzić wieczność z Bogiem, musi narodzić się na nowo z Ducha Świętego poprzez to, że: osobiście przyjmie zastępczą ofiarę Jezusa, uwierzy w Jego zmartwychwstanie, podejmie decyzję, by odwrócić się od grzechu, ustanowi Jezusa Panem swojego życia.

Zbawienie z łaski

Wierzymy, że na ratunek od wiecznego potępienia (oraz inne Boże błogosławieństwa), nie możemy sobie zasłużyć. To jest dla nas dostępne za pomocą łaski przez wiarę. Łaska to niezasłużona Boża przychylność i Jego zdolności udzielane ludziom. Wiara to pewność tego, czego się spodziewamy i przeświadczenie o tym, czego nie widzimy.

Zupełność zbawienia

Wierzymy, że na Jezusa Chrystusa, spadły nie tylko grzechy wszystkich ludzi, ale też konsekwencje wszystkich grzechów (choroby, zniewolenia duchowe, odrzucenie, bieda itp.). Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek ma prawo przyjąć zupełną wolność w każdej dziedzinie życia.

Chrzty

Wierzymy w chrzest w wodzie (poprzez zanurzenie), który jest potwierdzeniem zależności odrodzonego z Bożego Ducha człowieka od Jezusa. Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym i manifestację wszystkich Jego darów w życiu każdego narodzonego z Bożego Ducha człowieka.

Powszechne kapłaństwo

Wierzymy w powszechne kapłaństwo wszystkich narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Wierzymy, że wszyscy ludzie, którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha są Kościołem Jezusa Chrystusa i sprawują poselstwo w Jego imieniu.