Wszystko ma swój czas

Poniedziałek

Grupa domowa
Legionowo, 19.00 lider: 792 330 955

Wtorek

Grupa domowa
W-wa Wesoła, 19.00
lider: 603 045 238, 605 205 548
Grupa domowa
Budy Siennickie, 19.00 (raz w miesiącu)
lider: 603 389 574, 601 349 556

Środa

Warsztaty prorocze, 18.00
lider: 501 815 825

Modlitwa wstawiennicza, 20.00

Czwartek

Grupa domowa
Pruszków, 19.00 (co 2 tyg.)
lider: 505 077 807
Grupa domowa
W-wa Bielany, 19.00
lider: 792 902 813
Grupa „Fundamenty wiary”
19.00 (raz w miesiącu)
lider: 603 389 574

Piątek

Ewangelizacje
w różnych miejscach Warszawy
lider: 575 191 557

Sobota

Grupa terapeutyczna
(wewnętrzna)
lider: 517 878 656

Niedziela

Nabożeństwo, 10.00