Musicie się na nowo narodzić!

Potrzebujesz poznać Jezusa

„Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Ew. Jana 3, 3). Można wychować się w najbardziej pobożnej rodzinie i sumiennie spełniać wszystkie wymogi danej religii i iść do piekła. Chrześcijaństwo to nie religia, to relacja. A relacja zaczyna się od osobistego spotkania z Jezusem.

Czym jest osobiste spotkanie

Jezus powiedział w rozmowie z uczonym w piśmie Nikodemem: „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (Ew. Jana 3, 5). Do tego narodzenia dochodzi przez osobiste, bliskie spotkanie z Bogiem. Jezus nie mówił tu o chrzcie wodnym czy innym sakramentalnym obrzędzie. Woda w tym fragmencie to symbol ożywczego Słowa Boga wypowiedzianego do człowieka. Bóg mówi, a ty zaczynasz Mu wierzyć i wskutek twojej wiary do twojego martwego ducha wstępuje Duch Boży i ożywia cię. Sam Bóg zradza cię duchowo. Dostajesz nowe życie.

Czym jest nowe narodzenie

„Co się narodziło z ciała, jest ciałem, co się narodziło z Ducha, jest duchem” (Ew. Jana 3, 6). Nowe narodzenie to nie naprawienie grzesznego życia, ale zupełna zmiana natury człowieka. To, co było w nas stare i grzeszne ulega śmierci w wyniku spotkania się ze Świętym Duchem żywego Boga. Stara, grzeszna natura człowieka (która jest zdominowana przez szatana) nie ma szans wytrzymać konfrontacji z całą potęgą nieba, która na nią naciera w osobie Bożego Ducha. Z całą odpowiedzialnością podważam takie „nawrócenia”, po których ludzie tolerują trwanie w grzechu i nie radzą sobie z diabłem. „(…) wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat (diabelski system działania)” – mówi 1 List Jana 5, 4.

Co jest konsekwencją nowego narodzenia

„Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi, i mówi rzeczy ziemskie, kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkim” (Ew. Jana 3, 31) Nowe narodzenie to nie zmiana wiary czy też przynależność do jakiejś denominacji religijnej. Nowe narodzenie to śmierć starego człowieka i narodzenie się nowego człowieka. Gdy Bóg cię zradza, twoja grzeszna natura zostaje zabita, a na jej miejscu powstaje nowa natura, natura Boża. „(…) Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste” (Esech. 11, 19). Gdy rodzisz się na nowo, stajesz się posiadaczem zupełnie nowej natury.

Co dzieje się z grzechem

Wiara w to, że Bóg cię zrodził na nowo, powoduje manifestacje Bożej mocy w twoim życiu. Te manifestacje to łaska. Boża moc zaczyna działać w tobie i uwalniać cię od tego, co stare oraz uzdrawiać cię z tego, co chore (w sferze ciała i duszy, tj. psychiki).
„Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził” (1 List Jana 3, 9). Narodzony na nowo człowiek nie ma możliwości, by trwać w grzechu! Bywa, że upadnie i zgrzeszy, ale nie da rady trwać w grzechu. Nowa natura, natura Boga nie posiada możliwości grzeszenia. Ponadto jest tak silna, że wypiera grzeszne nawyki, choroby duszy i ciała, rozrywa więzy diabelskie i całego człowieka przemienia na obraz Boga.

Co zrobić, żeby narodzić się na nowo​

Żeby narodzić się na nowo przede wszystkim trzeba pragnąć.

Czy Bóg chce twojego nowego narodzenia

„(…) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 List do Tymoteusza 2, 4). Bóg chce, aby każdy człowiek narodził się na nowo i prowadził z Nim zwycięskie życie. „Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi” (Ew. Jana 1, 12). Nowe narodzenie jest prawem. To oznacza, że nowo narodzony człowiek ma prawo do życia wiecznego z Bogiem i do zwycięskiego życia tu na ziemi. To Bóg ustanowił to prawo. On chce, żebyś z niego skorzystał. A ty? Wybierz życie i żyj!