Wypełniamy nasze powołanie przez wiarę

Nasza misja

Organizujemy i prowadzimy chrześcijańskie misje poza terenem Polski.
Wydajemy oraz pomagamy w wydaniu chrześcijańskich publikacji.
Opracowujemy i wydajemy chrześcijańskie programy i materiały edukacyjne.
Zakładamy i prowadzimy chrześcijańskie placówki wychowawcze.
Pomagamy ubogim i prześladowanym chrześcijanom.
Uwalniamy perspektywę proroczą na obecny czas.
Kładziemy fundamenty prawidłowej doktryny chrześcijańskiej.
Kształtujemy pokolenie uczniów czasów końca.
Budujemy i szerzymy Boże Królestwo: głosimy ewnagelię i zakładamy kościoły i służby.
Poszerzamy i rozbudowujemy już istniejące kościoły i służby chrześcijańskie.
Pozyskujemy i gromadzimy środki finansowe w celu budowania i poszerzania Królestwa Bożego.
Organizujemy chrześcijańskie konferencje, koncerty i inne wydarzenia publiczne.