Biegniemy wytrwale w wyścigu

Cele Federacji Apostolskiej "Obóz Boży"

Zaludnianie nieba

Chcemy wywierać szeroko pojęty wpływ na świat, aby przyprowadzić do Jezusa jak największej liczby ludzi. Ten cel realizujemy poprzez wszelkiego rodzaju zbiorowe i indywidualne ewangelizacje – również z wykorzystaniem mediów.

Tworzenie narodu

Tworzymy kulturę Chrystusową oraz uczniów czasów końca. To znaczy, że wdrażamy w życie odrodzonych z Bożego Ducha ludzi najwyższej rangi wartości duchowych i zasad Bożych. Czynimy też z ludzi odrodzonych z Bożego Ducha skutecznych propagatorów Bożych prawideł, poprzez uzdrawianie ich dusz, doprowadzanie do osiągania przez nich życiowego sukcesu i „życiowy trening” – czyli naukę, jak funkcjonować na wysokim poziomie życia duchowego i psycho-fizycznego.
Realizacja tego celu wiąże się ze swoistego rodzaju separacją, czyli absolutnym unikaniem współpracy na równorzędnym poziomie w istniejących już ruchach chrześcijańskich, które nie propagują w prawidłowy sposób wartości, jakie wyznajemy. Realizując ten cel, proponujemy istniejącym ruchom – zamiast równorzędnej współpracy – jurysdykcję apostolską.

Budowanie struktury

Zakładamy kościoły i tworzymy indywidualne służby wśród odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Nadajemy zakładanym wspólnotom kościelnym charakter rodziny, objawienia Boga na ziemi i armii, czyli „kola ratunkowego” dla świata. Rozwijamy lokalne wspólnoty kościelne i dbamy o ich życiową kondycję.

Zmiana pokrzywionej doktryny

Diagnozujemy doktrynalne wypaczenia i wprowadzamy prawidłową doktrynę. Robimy to poprzez jej praktykowanie w codziennym życiu oraz tworzenie kanałów przekazu prawidłowej doktryny, tak by dotarła do szeroko pojętego Kościoła.
W praktyce:
– piętnujemy wykrzywiony obraz prawdy,
– prezentujemy prawidłowy obraz prawdy,
– prawidłowo wartościujemy i tłumaczymy Biblię,
– ustawicznie propagujemy prawidłowy obraz prawdy przez różnego rodzaju publikacje,
– tworzymy cykle tematycznych nauczań, które wyczerpują określone zagadnienia.

Rozwój proroczej perspektywy

Zmierzamy do tego, by być coraz silniejszym głosem do Kościoła i tego świata. Ten „głos”, to publiczna informacja o tym, co Bóg mówi „teraz”.
Realizując ten cel:
– chronimy to, co osiągamy,
– wyznaczamy duchowy kierunek szeroko pojętego Kościoła w obecnym czasie,
– rozpoznajemy „czasy i pory”, czyli to, kiedy, gdzie i jak działać,
– prawidłowo określamy zjawiska duchowe i psycho-fizyczne w obecnym czasie,
– „sprawiedliwie osądzamy”, czyli prawidłowo oceniamy obecne działania szeroko pojętego Kościoła oraz światowych ruchów.