Darmo wzięliśmy, darmo dajemy

Uzdrawiamy chorych, uwalniamy od demonów

Realizujemy misję, z którą posłał nas Jezus. On powiedział: „Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie…” (Ew. Mateusza 10, 8) Uwierzyliśmy, że na krzyżu Jezus rozprawił się z całym grzechem i z konsekwencją grzechu, czyli z każdym przejawem śmierci. W związku z tym, że każda choroba spadła na Jezusa, nie ma ona prawa przebywać w człowieku. Dlatego nakładamy ręce na chorych i są uzdrawiani.

Jeśli potrzebujesz uzdrowienia