Zbierzesz to, co zasiejesz

Budujemy Boże Królestwo

Szerzenie Królestwa Bożego to nasz cel tu na ziemi. Wszystkie działania, które podejmujemy, robimy z myślą o tym, by głosić pełną ewangelię o Jezusie Chrystusie i przyprowadzać do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Jesteśmy przekonani, że czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa jest bliski. Dlatego zamierzamy działać szeroko i z rozmachem na skalę miary daru Chrystusowego. Możesz mieć w tym swój udział.

Nasze projekty

Dlaczego inwestować w Boże Królestwo

Kultura nauczyła nas dawać „co łaska”. Ale łaska to niezasłużona Boża przychylność, której Bóg udzielił nam w wielkiej obfitości. A więc nasze dawanie powinno być na miarę tej łaski. Nie mamy nic, czego byśmy nie dostali od Boga. On ustanowił nas szafarzami czyli zarządcami tego. Zarządzaj więc mądrze. Inwestuj w to, co przynosi wieczny zysk. I wiedz, że tam gdzie siejesz, tam ci urośnie, bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju.

Jak możesz inwestować w Boże Królestwo

Wsparcie finansowe

71 1020 1592 0000 2302 0319 8389

Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii "Obóz Boży"

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Płońsku​