Zbierzesz to, co zasiejesz

Budujemy Boże Królestwo

Szerzenie Królestwa Bożego to nasz cel tu na ziemi. Wszystkie działania, które podejmujemy, robimy z myślą o tym, by głosić pełną ewangelię o Jezusie Chrystusie i przyprowadzać do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Jesteśmy przekonani, że czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa jest bliski. Dlatego zamierzamy działać szeroko i z rozmachem na skalę miary daru Chrystusowego. Możesz mieć w tym swój udział.

Misje

Działania misyjne w Afryce

Nowe sposoby ewangelizacji

Autobus ewangelizacyjny (zbieramy na autobus, który poszerzy wpływ naszej służby ewangeliacyjnej i uzdrawiania chorych)

Ewangelizacje

Ewangelizacje uliczne (pieniądze na sprzęt, koszty dojazdów)

Prewencja

Działania prewencyjne w szkołach i ośrodkach wychowawczych (pieniądze na wsparcie osób, które usługują w godzinach pracy, koszty dojazdu)

Tłumaczenia

Tłumaczenia nauczań na różne języki (obecnie tłumaczymy cykl nauczań Fundamenty wiary na język angielski)

Publikacje

Książka „Fundamenty wiary” (koszty redakcji, składu graficznego i druku)

Biblia Mocy

Biblia w przekładzie apostolsko-proroczym Kościoła Mocy (tłumaczymy i wydajemy w częściach kolejne księgi Nowego Testamentu – koszty redakcji, składu graficznego i druku)

Nowe kościoły

Wspieranie nowych kościołów i służb (pieniądze na wynajem sal i wsparcie działań ewangelizacyjnych)

Siej hojnie

Kultura nauczyła nas dawać „co łaska”. Ale łaska to niezasłużona Boża przychylność, której Bóg udzielił nam w wielkiej obfitości. A więc nasze dawanie powinno być na miarę tej łaski. Nie mamy nic, czego byśmy nie dostali od Boga. On ustanowił nas szafarzami czyli zarządcami tego. Zarządzaj więc mądrze. Inwestuj w to, co przynosi wieczny zysk. I wiedz, że tam gdzie siejesz, tam ci urośnie, bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju.

Buduj z nami

Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii „Obóz Boży”
71 1020 1592 0000 2302 0319 8389
PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Płońsku
SWIFT: PKOPPLPW (przed nr. konta dodać PL) – jeżeli przesyłasz pieniądze z zagranicy

Jeżeli chcesz wspierać nas systematycznie, skontaktuj się:
+48 517 878 656,
[email protected]