A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie

Buduj wiarę

Aby zacząć uzewnętrzniać Bożą moc i potencjał, potrzebujesz nauczyć się funkcjonować według Bożych prawideł. Potrzebujesz uświęcenia – zmiany swoich toków myślowych. Potrzebujesz apostolskiej nauki i proroczej korekty. Tu znajdziesz cykle nauczań, które poprowadzą cię do tego, by żyć w głębokiej świadomości tego, kim jesteś i co możesz oraz nauczą, jak stosować tę wiedzę w praktyce na co dzień.

Zacznij od podstaw

img03

Fundamenty Wiary

img03

Podstawy chrześcijańskiej nauki

img03

Z łaski przez wiarę

Warsztaty wiary

Warsztaty wiary