A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie

Buduj wiarę

Aby zacząć uzewnętrzniać Bożą moc i potencjał, potrzebujesz nauczyć się funkcjonować według Bożych prawideł. Potrzebujesz uświęcenia – zmiany swoich toków myślowych. Potrzebujesz apostolskiej nauki i proroczej korekty. Tu znajdziesz cykle nauczań, które poprowadzą cię do tego, by żyć w głębokiej świadomości tego, kim jesteś i co możesz oraz nauczą, jak stosować tę wiedzę w praktyce na co dzień.

Zacznij od podstaw

Fundamenty Wiary

Fundamenty Wiary

Podstawy chrześcijańskiej nauki

Podstawy chrześcijańskiej nauki

Z łaski przez wiarę

Z łaski przez wiarę

Warsztaty wiary

Warsztaty wiary

Szkoła Życia

Szkoła Życia

Demony Burzące

Demony Burzące

Kim Jestem

Kim Jestem

Charakter

Charakter

Poszerzenie

List do Rzymian

List do Rzymian

1 List do Koryntian

1 List do Koryntian

Ewangelia Jana

Ewangelia Jana

Małżeństwo i rodzina

Małżeństwo i rodzina

O finansach

O finansach

Szkoła Przebudzenia

Szkoła Przebudzenia

Warsztaty prorocze

Warsztaty prorocze

Warsztaty komunikacji

Warsztaty komunikacji

Duch Święty

Życie z wiary

Życie z wiary

Wewnętrzne życie kościoła

Wewnętrzne życie kościoła

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty rozwoju osobistego

Konferencja dla kobiet

Konferencja dla kobiet