Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Kim JESTEM?

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

świadectwo uwolnienia od trosk

daj się uleczyć - świadectwo, poselstwo

w relacji z Tatą - świadectwo

Jesteś Królem - wizja

Jeszcze wiele jest do powiedzenia - poselstwo

siej w Królestwo - o pieniądzach

Kim JESTEM? - nauczanie