Cel szkoły:

  • przekształcenie teorii w praktykę

  • wydobycie bożego potencjału

  • wyjście z kultury ziemskiej (światowej) do kultury Ducha

  • tworzenie uczniów czasów końca

                                 Szkoła służby "Tymoteusz" dobiegła końca.

Dziękujemy za uczestnictwo!!