Serie nauczań

Zalecana kolejność słuchania nauczań:

12. Warsztaty wiary

Materiały wideo

1. Głęboka więź z Bogiem

2. "Oglądanie" niewidzialnego

3. Wiara: podstawa i ryzyko

4. Rozbudowa wiary w niewidzialne

5. Konstrukcja wiary

6. Zasady wiary wprowadzone w czyn

7. Wiara - porządek i działanie

8. Wielka wiara

9. Uległość Bogu kluczem do wiary

10. Wiarę widać

11. Jak wiara reaguje na przeszkody

12. Wiara wytrzymująca milczenie Boga

13. Próba wiary, metody postępowania

14. Jak powstaje wiara

15. Język wiary

16. Język - narzędzie uwalniania wiary

17. Jak poddawać Bogu swój język

18. Załamanie wiary

19. Wiara jest czynna w miłości

20. Miłość praktykowana

21. Miłość - ciąg dalszy

22. Miłość do Boga i do Człowieka

23. Miłosne posłuszeństwo

24. Miłość do człowieka

25. Twoja nowa tożsamość w Chrystusie

26. Umieszczony w Chrystusie - tożsamość

27. Zwlekanie starego i przyoblekanie nowego

28. Potrzeba zmiany myślenia

29. Siła płynąca ze zmiany myślenia

30. Nowe Stworzenie - nowa historia