Serie nauczań

Zalecana kolejność słuchania nauczań:

1. Podstawy Chrześcijańskiej Nauki

„Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym”

Hebrajczyków 6:1-2

Zakup płytę Pobierz serię nauczań (mp3)

Materiały wideo

Przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże

O odwróceniu się od martwych uczynków

O wierze w Boga

O obmywaniach czyli chrztach

O wkładaniu rąk

O powstaniu z martwych

O sądzie wiecznym

Materiały audio

Przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże

O odwróceniu się od martwych uczynków