Serie nauczań

Zalecana kolejność słuchania nauczań:

2. Fundamenty wiary

„Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.”

Efezjan 2:19-20
.
Zakup płytę Pobierz serię nauczań (mp3)

Materiały wideo

Wstęp

Bóg jest i jest dobry

Problem człowieka i Boże rozwiązanie

Nowe narodzenie

Za darmo, z łaski, przez wiarę

Chrzest w wodzie

Biblia

Modlitwa

Chrzest w Duchu Świętym

Kościół

Służba

Małżeństwo i rodzina

Pieniądze

Wieczerza pańska (komunia)

Aniołowie i demony

Materiały audio

Problem człowieka i Boże rozwiązanie

Nowe narodzenie