Serie nauczań

Zalecana kolejność słuchania nauczań:

6. demony burzące

Seria 27 nauczań apostoła Artura Cerońskiego na temat demonicznych warowni.

Celem nauczań jest zdiagnozowanie demonicznych warowni, które burzą Boży porządek przeznaczony jako dziedzictwo dla naszego życia.

 

Dowiedz się czym jest demoniczna warownia, jak ją zniszczyć oraz jak wypędzić demony. Następnie usuwaj fałszywe przekonania i poglądy, a na ich miejsce wprowadzaj Bożą prawdę, która przynosi wolność.

Materiały wideo

1. Podstawy nauki o szatanie i demonach

2. odrzucenie

3. Czym są demoniczne warownie?

4. Jak zniszczyć demoniczną warownię?

5. Warownie chwiejności (popędliwości i pogranicza)

6. Warownia samozachwytu

7. Warownia obsesji (perfekcjonizmu i natręctw)

8. Warownia paranoi

9. Warownia antyspołeczna

10. Warownia zależności

11. Warownia aktorstwa

12. Warownia izolacji

13. Warownia poniżenia

14. Warownie manipulacji (czary i aluzja)

15. Warownia niedojrzałości (dziecinność)

16. Warownia pesymizmu

17. Warownie lęku

18. Warownia seksualna

19. Warownia głupoty

20. Warownie bałwochwalstwa - religia

21. Warownie bałwochwalstwa - humanizm

22. Warownie bałwochwalstwa - ateizm

23. Warownie bałwochwalstwa - rasizm, nacjonalizm, kastowość

24. Warownie bałwochwalstwa - chciwość

25. Warownie bałwochwalstwa - kłamstwo

26. Warownie bałwochwalstwa - hobby

27. Warownie bałwochwalstwa - nałogi

Materiały audio

1. Podstawy nauki o szatanie i demonach

2. odrzucenie

3. Czym są demoniczne warownie?

4. Jak zniszczyć demoniczną warownię?

5. Warownie chwiejności (popędliwości i pogranicza)

6. Warownia samozachwytu

7. Warownia obsesji (perfekcjonizmu i natręctw)

8. Warownia paranoi

9. Warownia antyspołeczna

10. Warownia zależności

11. Warownia aktorstwa

12. Warownia izolacji

13. Warownia poniżenia

14. Warownie manipulacji (czary i aluzja)

15. Warownia niedojrzałości (dziecinność)

16. Warownia pesymizmu

19. Warownia głupoty

20. Warownie bałwochwalstwa - religia

21. Warownie bałwochwalstwa - humanizm

22. Warownie bałwochwalstwa - ateizm

23. Warownie bałwochwalstwa - rasizm, nacjonalizm, kastowość

24. Warownie bałwochwalstwa - chciwość

25. Warownie bałwochwalstwa - kłamstwo

26. Warownie bałwochwalstwa - hobby

27. Warownie bałwochwalstwa - nałogi