Serie nauczań

Zalecana kolejność słuchania nauczań:

7. Wewnętrzne życie kościoła

Materiały wideo

1. czym jest kościół

2. osobista relacja z Bogiem

3. ciało kontra Duch

4. pokuta

5. uświęcenie

6. rodzina i hierarchia

7. kościół czyli rodzina

8. życie wspólnotowe

9. przyjaźń

10. relacje między ludźmi

11. zdrowe zależności

12. deklaracja serca

13. chrześcijańskie odpowiedzialności

14. pieniądze: zdobywanie i używanie

15. służba sercem

16. ludzie boży mają działać

17. życie modlitewne

18. twoje możliwości w Chrystusie

19. dary, służby i urzędy

20. miłosne uczynki wiary

21. humanizm

22. duch antychrysta