Serie nauczań

Zalecana kolejność słuchania nauczań:

8. 1 List do Koryntian

Studium biblijne 1 Listu do Koryntian prowadzone przez apostoła Artura Cerońskiego.

Materiały wideo

Rozdziały 1 i 2

Rozdziały 3 i 4

Rozdziały 5 i 6

Rozdziały 7 i 8

Rozdziały 9 i 10

Rozdziały 11 i 12

Rozdziały 13 i 14

Rozdział 15 i 16

Materiały audio