Kościół Mocy

artur_ceronski_agata_ceronska_kosciol_w_warszawie-kosciol-mocy_pl-foto

Nasza wspólnota nosi prawną nazwę KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN PEŁNEJ EWANGELII OBÓZ BOŻY

i jest zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

w dziale „A” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 187.

Administracyjnie, nasza wspólnota jest zarejestrowana pod adresem

ul. Warszawska 41/49e lokal 15, 05-190 Nasielsk.

Dla potrzeb lokalnych, nazywamy się KOŚCIOŁEM MOCY.

Nasza misja

 • 1. BUDOWANIE I SZERZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO POPRZEZ:
  • a) DOCIERANIE Z PRZESŁANIEM PEŁNEJ EWANGELII (POPRZEZ SŁOWA, NADPRZYRODZONE DZIAŁANIA I POSTAWĘ ŻYCIOWĄ) DO WSZYSTKICH ŚRODOWISK, NACJI I GRUP SPOŁECZNYCH
  • b) ZAKŁADANIE, BUDOWANIE I OTACZANIE DUSZPASTERSKA OPIEKĄ NOWO POWSTAŁYCH KOŚCIOŁÓW I SŁUŻB CHRZEŚCIJAŃSKICH.
 • 2. POSZERZANIE I ROZBUDOWYWANIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH KOŚCIOŁÓW I SŁUŻB CHRZEŚCIJAŃSKICH.
 • 3. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z KOŚCIOŁAMI I SŁUŻBAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI W ZAKRESIE BUDOWANIA I POSZERZANIA KRÓLESTWA BOŻEGO, ORAZ TWORZENIA POND DENOMINACYJNEJ PLATFORMY POROZUMIENIA.
 • 4. POZYSKIWANIE I GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W CELU BUDOWANIA I POSZERZANIA KRÓLESTWA BOŻEGO.
 • 5. ORGANIZOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKICH KONFERENCJI, PRELEKCJI, KONCERTÓW, MARSZY I WIECÓW, OBOZÓW WYPOCZYNKOWYCH I EDUKACYJNYCH, ORAZ ZJAZDÓW, SZKOLEŃ, NAUCZAŃ I PUBLICZNYCH WYSTĄPIEŃ.
 • 6. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIA CHRZEŚCIJAŃSKICH MISJI POZA TERENEM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 • 7. WYDAWANIE ORAZ POMOC W WYDAWANIU I PRODUKCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH KSIĄŻEK, CZASOPISM, PUBLIKACJI, WYSTAW, PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH, FILMÓW, MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH, MATERIAŁÓW AUDIO I VIDEO ORAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW INTERNETOWYCH.
 • 8. OPRACOWYWANIE I WYDAWANIE CHRZEŚCIJAŃSKICH PROJEKTÓW, PROGRAMÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.
 • 9. ZAKŁADANIE I PROWADZENIA CHRZEŚCIJAŃSKICH ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.
 • 10. POMOC PRZEŚLADOWANYM, CIERPIĄCYM I UBOGIM CHRZEŚCIJANOM NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I POZA JEJ GRANICAMI.
 • 11. UWALNIANIE PERSPEKTYWY PROROCZEJ NA OBECNY CZAS.
 • 12. KŁADZENIE FUNDAMENTÓW PRAWIDŁOWEJ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.
 • 13. KSZTAŁTOWANIE POKOLENIA UCZNIÓW CZASÓW KOŃCA.

W co wierzymy?

Wierzymy w Jedynego prawdziwego Boga, stworzyciela nieba i ziemi (i wszystkiego co je wypełnia), który na przestrzeni dziejów objawił się jako Ojciec, Syn (Jezus) i Duch Święty.

Wierzymy, że Pismo Święte (stary i nowy testament) zostało napisane przez ludzi działających pod natchnieniem Ducha Świętego i jest ono fundamentalnym autorytetem wiary i życia. Wierzymy, że Jezus Chrystus Jest Bożym Synem (ucieleśnionym, żywym Bogiem).

Wierzymy, że Jezus urodził się jako człowiek (w wyniku ingerencji Ducha Świętego w dziewicze łono Marii), przeżył 33 i pół roku na ziemi (nie zgrzeszywszy ani razu i wypełniwszy wszystkie, Boże przykazania zawarte w Starym Testamencie), a potem umarł w wyniku ukrzyżowania i po trzech dniach wstał z martwych w ciele, wstąpił do nieba ,zasiadł na tronie wraz z Bogiem Ojcem.

Wierzymy, że Jezus poniósł śmierć na krzyżu zamiast każdego człowieka – w wyniku czego, Bóg przebaczył ludzkości ich grzechy.

Wierzymy, że każdy człowiek rodzi się tu, na ziemi martwy duchowo (z uwagi na grzech, który oddziela człowieka od Boga i – w związku z tym, aby po śmierci pójść do nieba i spędzić wieczność z Bogiem – musi narodzić się na nowo z Ducha Świętego – po przez osobiste przyjecie, zastępczej ofiary Jezusa, uwierzenie w Jego powstanie z martwych decyzje odwrócenia się od grzechy i ustanowienie Jezusa Panem swojego życia.

Wierzymy, że na ratunek od wiecznego potępienia (jak też na inne Boże Błogosławieństwa), nie możemy sobie zasłużyć żadnymi działaniami – ale to wszystko jest dla nas dostępne za pomocą łaski (niezasłużonej, darmowej, Bożej przychylności i Jego zdolności udzielanych ludziom) przez wiarę (pewność tego czego się spodziewamy i przeświadczenie o tym, czego nie widzimy ).

Wierzymy, że na Jezusa Chrystusa, spadły nie tylko grzechy wszystkich ludzi, ale też konsekwencje wszystkich grzechów (choroby fizyczne i psychiczne, zniewolenia duchowe, odrzucenie, ubóstwo finansowe itp.) – i każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek – ma prawo do przyjęcia zupełnej wolności w każdej dziedzinie życia.

Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym i manifestacje wszystkich Jego darów w życiu każdego narodzonego z Bożego Ducha człowieka.

Wierzymy w chrzest w wodzie (po przez zanurzenie) każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, jako potwierdzenie faktu jego zależności od Jezusa.

Wierzymy w powszechne kapłaństwo wszystkich Narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Wierzymy, że wszyscy ludzie, którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha są Kościołem Jezusa Chrystusa.