Nauczania

Jak „zbliżyć się” do Boga

Nauczanie pastora Artura Cerońskiego – zarejestrowane podczas nabożeństwa Kościoła Mocy w dniu 20. 11. 2016 r. w Warszawie.

 

Materiały wideo

Jak "zbliżyć się" do Boga

Materiały audio

Jak "zbliżyć się" do Boga