Nauczania

Nie zapominaj, że jesteś wierzący…

Nauczanie pastora Artura Cerońskiego zarejestrowane podczas nabożeństwa Kościoła Mocy w dniu 6.08. 2017 r. w Warszawie.

Materiały wideo

Nie zapominaj, że jesteś wierzący...

Materiały audio

Nie zapominaj, że jesteś wierzący...