Nauczania

Rany: jak je odkryć i zlikwidować

Nauczanie pastora Agaty Cerońskiej zarejestrowane podczas nabożeństwa Kościoła Mocy w dniu 2. 07. 2017 r. w Warszawie.

Materiały wideo

Rany: jak je odkryć i zlikwidować

Materiały audio

Rany: jak je odkryć i zlikwidować