Nauczania

Doświadczenie śmierci starego człowieka

Nauczanie pastor Agaty Cerońskiej zarejestrowane podczas nabożeństwa Kościoła Mocy w dniu 30. 04. 2017 r. w Warszawie.

Materiały wideo

Doświadczenie śmierci starego człowieka

Materiały audio

Doświadczenie śmierci starego człowieka