Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Zjednoczony z miłującym Bogiem

Materiały wideo

UWIELBIENIE-WORSHIP

Objawienie: Postaw Boga na 1 miejscu

"nie będziesz kusił Pana Boga swego" - objawienie

poselstwo ewangelizacyjne

Świadectwo nawrócenia- Marta Mucha

Świadectwo: Dar słowa wiedzy

Nauczanie- Oddzielony od świata, zjednoczony z Bogiem