Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Wolni od przeszłości, niezależni od przyszłości

Materiały wideo

Uwielbienie / worship

Świadectwo nawrócenia - Joanna Miernik

Zwycięstwo w Chrystusie - poselstwo

Wolni od przeszłości, niezależni od przyszłości - nauczanie