Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Uwielbiaj Boga!

Materiały wideo

UWIELBIENIE-WORSHIP

Nauczanie: Duchowe uwielbienie Boga

Nauczanie: Prawdziwe wstawiennictwo

Swiadectwo nawrócenia: Anna Słoka