Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Chodzący z Bogiem, pogodzony ze sobą (ślub Amiry i Marka)

Materiały wideo

Uwielbienie / worship

Błogosławieństwo małżeństwa Amiry i Marka

Świadectwo nawrócenia - Małgorzata Bańczyk

Jestem duchem - poselstwo, świadectwo

Chodzący z Bogiem, pogodzony ze sobą - nauczanie