Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

„serce biedaka”

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

wizja - finanse

świadectwo chodzenia w wierze

proroctwo

świadectwo nawrócenia - Michał Szuster

wzrost przez głębokie relacje - świadectwo

"serce biedaka" - poselstwo