Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Powołany by wpływać

Materiały wideo

UWIELBIENIE-WORSHIP

Swiadectwo nawrócenia: Patrycja Byra

Poselstwo o nakładaniu rąk

Nauczanie: Powołany do wpływu

Prorokowanie

Słowo wiedzy; Uzdrowienie brzucha