Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Pokuta – podstawa wzrostu Chrześcijanina

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

pokuta z wiary w płaską ziemię

objawienie

świadectwo uzdrowienia węzła chłonnego

zmiana pracy przez wiarę - świadectwo

zwycięstwo nad nałogiem alkoholowym - świadectwo

świadectwo uzdrowienia

świadectwo uzdrowienia

wyrazistość chrześcijanina - poselstwo

Pokuta - podstawa wzrostu Chrześcijanina - nauczanie