Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

osobiste spotkanie z Bogiem

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

świadectwo nawrócenia - Magda Studzińska

gdy rodzi się nowe życie - poselstwo

obnażenie humanizmu - świadectwo, poselstwo

osobiste spotkania z Bogiem drogą do realnych zwycięstw - nauczanie