Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Niedopasowani o nowych imionach

Materiały wideo

UWIELBIENIE-WORSHIP

Świadectwo nawrócenia- Przemysław Chabior

Świadectwo duchowego rozwoju

Objawienie

Prorokowanie

Słowo wiedzy

Nauczanie- Niedopasowani o nowych imionach