Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Nie czcij swoich problemów i komunikuj się prosto

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

SŁOWO WIEDZY

świadectwo uwolnienia

na zawsze w ręku Boga - świadectwo

praktycznie o pieniądzach - poselstwo

świadectwo nawrócenia - Gerd Hoppe

Nie czcij swoich problemów i komunikuj się prosto - nauczanie