Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Nabożeństwo Sylwestrowe

Materiały wideo

UWIELBIENIE-WORSHIP

świadectwo uzdrowienia

Słowo wiedzy

Świadectwo nawrócenia- Anita Rochniak

Nauczanie- Słyszący Boga