Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Pragnienie – siła napędowa z nieba

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

dbaj o Twoje życie z Bogiem - świadectwo, poselstwo

słowo prorocze

dramaty cielesnych decyzji -świadectwo, poselstwo

Jezus jest drogą - świadectwo, poselstwo

słowo wiedzy

świadectwo nawrócenia - Rafał Grodzki

szukaj Boga, On Ci jawnie odpłaci - poselstwo

Pragnienie - siła napędowa z nieba - nauczanie