Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Miłość czyni cuda

Materiały wideo

UWIELBIENIE-WORSHIP

Nauczanie: Tylko miłość czyni cuda

Poselstwo: Wieczerza pańska

Świadectwo zrozumienia potrzeby czystości seksualnej

Śiadectwo zastosowania prawdy bożej

Poselstwo o dawaniu pieniędzy

Poselstwo o wolności

Wizja

Wizja

Prorokowanie

Prorokowanie

Słowo wiedzy