Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

łataj dziury Miłością

nabożeństwo

Materiały wideo

uwielbienie / worship

Świadectwo nawrócenia - Marek Cypliński

wizja - sięgaj wiarą po rozwiązania z nieba - Michał Korgol

diabeł opresjonuje życie - objawienie

świadectwo trwania w wierze - Michał Zięcina

Chór z nieba - Michał Zięcina

traktuj siebie tak jak Jezusa - Danusia

proroctwo - weź swój przełom - Ewa Łokińska

oglądaj Chrystusa w ludziach - Agnieszka

świadectwo Bożej ochrony - Sandra Kowalczyk

Król Ci odpłaci - poselstwo - A.Ceroński

łataj dziury Miłością - nauczanie - A.Ceroński