Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego

nabożeństwo

Materiały wideo

UWIELBIENIE / WORSHIP

RANGA KOŚCIOŁA

WZBUDZENIE SŁUŻBY APOSTOLSKIEJ - Bartek Michałów

świadectwo rozwoju wspólnoty - Mateusz Wnukowski

świadectwo rozwoju duchowego - GiM Muszyńscy

świadectwo nawrócenia - Wiola Adamczyk

poselstwo o związkach - Artur Ceroński

NOWE NARODZENIE i BOŻE prowadzenie - Agata Cerońska