Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Duch antychrysta – wewnętrzne życie kościoła

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

proroctwo

świadectwo uzdrowienia z nowotworu (o determinacji)

Namaszczenie to nie zabawka

wizja - sztandar Króla

błogosławieństwo dziecka - Lila Miernik

gwałtownicy Królestwa - poselstwo

świadectwo ewangelizacji

świadectwo finansowe

Duch antychrysta - wewnętrzne życie kościoła - nauczanie