Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Bóg jest zawsze z Tobą

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

świadectwo nawrócenia - Malwina Lisiecka

PROROCTWO

świadectwo uzdrowień

Bóg jest zawsze z Tobą