Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

Błogosławiony, a nie przeklęty – wychodzenie spod przekleństwa

Materiały wideo

UWIELBIENIE / worship

Błogosławiony, a nie przeklęty - wychodzenie spod przekleństwa (cykl "Kim jestem")