Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

31.12.2016 – spotkanie sylwestrowo-noworoczne

31

Materiały wideo

UWIELBIENIE (pijani w Duchu Świętym, święty śmiech)

świadectwo nawrócenia - Beata Zięcina

świadectwo założenia kościoła - Mateusz Wnukowski

proroczy gest "Pan jest SZTANDAREM" Ewa Łokińska

nieco prawdy o życiowych wyborach - Przemek Więzik

"Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy" nauczanie - Artur Ceroński