Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

spotkanie niedzielne

Materiały wideo

uwielbienie / worship

przegląd armii Boga - objawienie - Agata Cerońska

świadectwo nawrócenia - Tadeusz Lisiecki

"nie jesteś niewolnikiem" - objawienie - Michał Zięcina

słowo wiedzy - Sandra Kowalczyk

jesteś taki, jak to co jesz - objawienie - Tadeusz Lisiecki

nie naprawiaj starego, wchodź w nowe - objawienie - Ewa Łokińska

Wzgarda kontra czułość - nauczanie - Artur Ceroński