Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa

08.01.2017 – spotkanie niedzielne

Materiały wideo

uwielbienie / worship

świadectwo nawrócenia - Julita Korgol

poselstwo o finansach - Norbert Marczyński

kultura Ducha (kultura NIEBA) - nauczanie Artur Ceroński