Wałbrzych

  • ul.Przebieg 4
  • 507 166 993
  • kosciolbozy.dm@gmail.com

Kościół Boży „Dom Modlitwy”

„Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu” Ks.Jozuego 24:15

 

spotkania: niedziela – 10:30 ; środa – 18:00

 

Wsparcie finansowe: 95203000451110000004087430

 

Nasi liderzy

Teresa Romanowska

Teresa Romanowska

Pastor

507 166 993
kosciolbozy.dm@gmail.com