Kraków

Kraków, 0

KOŚCIÓŁ BOŻEGO KRÓLESTWA w KRAKOWIE
(placówka Kościoła Mocy w Warszawie)

Spotykamy się w każdą niedziele o 11:00.
Naszym celem jest budowanie relacji z Jezusem i upodabnianie się do Niego.
Jeśli chcesz poznać żywego Boga, doświadczyć Jego obecności, uzdrowienia z chorób, uwolnienia od grzechów, nałogów itp. – zapraszamy na nasze spotkania.

Nasi liderzy

Łukasz Popiołek

Łukasz Popiołek

Pastor

(+48) 608 167 533
lukas.popiolek@gmail.com
Ewa Piechula-Popiołek

Ewa Piechula-Popiołek

Pastor

ewa.piechula@gmail.com