Knurów

Knurów, 0

Kościół Boży „OGIEŃ PRZEBUDZENIA” w Knurowie

Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy otwarli się na Ogień Bożej Miłości i chcą przekazać Go dalej!
Nasze pełne skupienie opiera się na dokonanym dziele Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Widzimy, że:
– Kościół jest jak Dom –
– Kościołem są ludzie –

Wierzymy:
– Słowo Boże/ Biblia jest Prawdą –
– Trójjedynego Boga –
– Zbawienie z łaski, przez wiarę –
– Świadomy Chrzest w wodzie –
– Chrzest Duchem Świętym i Ogniem –
– Zmartwychwstanie Pana Jezusa w ciele –

Ew. Jana 13: 34/35
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

 

Misja

– Wyposażyć każdego wierzącego do Zwycięskiego Życia na Ziemi –

– Zanieść Ogień Bożej Miłości na krańce Świata –

– Nieść pomoc osobom w każdej płaszczyźnie życia –

– Ustanowić Królestwo Boże: „Jako w Niebie, tak i na Ziemi” –

– Zatrzymać się dla jednej osoby –

– Głosić Pełną Ewangelię Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, którą Bóg potwierdza cudami i znakami według Jego własnej woli –

– Uświadomić wierzących o działaniu Ducha Świętego i Jego darach –

– Zbudować Kościół, którego bramy piekła nie przemogą –

Zapraszamy w podróż odkrycia głębin Bożej Miłości pokazanej na krzyżu Golgoty.
Polecamy spotkania – skontaktuj się z nami!

 

Nasi liderzy

Tomasz Dorożała

Tomasz Dorożała

Pastor

794 347 966